גן וריזלנד

הצורך בשילוב בין הרצון לשמר את חורשות האורנים ואיקליפטוסים בגן והצורך לאפשר פעילויות ושימושים לרווחת התושבים עומד במרכז התפיסה התכנונית שזיכתה את משרדנו בפרס ראשון בתחרות לשיקום וחידוש גן וריזלנד. תכנון הגן נעשה בשיתוף התושבים מתוך ניסיון לזהות את הצרכים האמתיים של המשתמשים בגן ולענות על הצרכים של הקבוצות השונות הפועלות במרחב.

עיצוב הגן נועד לאפשר פעילות בו זמנית של קבוצות משתמשים מגוונות, לתת פתרונות לאיגום והחדרה של מי גשם, ושמירה על אופי החורשות הקיימות.

2008
גן שכונתי, 18 דונם
עבור
עיריית הרצליה והחברה לפיתוח הרצליה בע"מ
פרסים
מקום ראשון בתחרות לתכנון גן וריזלנד 2002