אדריכלות נוף היא נקודת מבט. היא דרך לגלות בכל פעם מחדש את הסביבה בה אנחנו חיים.

אדריכלות נוף נובעת מנקודת המבט הייחודית שלנו על הסביבה בה אנחנו חיים, מבוססת על הרעיונות שגורמים לנו לבחון את הידע שלנו בכל פעם מחדש, מהאופן שבו אנחנו מנסחים את הרעיונות שלנו לגבי המרחב, ונוצרת מהדברים שנותנים לנו השראה ומניעים אותנו לפעולה.