Amir Mueller - About us

אדריכלות נוף איכותית ורלוונטית נובעת מהבנה מעמיקה של הדרכים בהן אנשים פועלים בסביבה ונעים במרחב. לכן, אנחנו יוצרים בעבודות שלנו סביבת חיים עשירה ודינאמית הנותנת מענה לתמורות באורח החיים על מנת לחזק את הקשר בין אנשים לסביבה. כדי לייצר איזון בין הצרכים החברתיים-תרבותיים היוצרים זהות וזיקה לסביבה לבין הלחץ על הסביבה כמשאב מתכלה, אנו עוסקים בחדשנות של תהליכי התכנון ומתאימים אותם למורכבות הפרויקט.

Amir Mueller - About us

אנחנו רואים את תפקידנו כנאמנים של האינטרס הציבורי ליצירת מרחב אינטגרטיבי המאפשר מגוון שימושים העונה על צורכי הציבור המשתמש בו.  אנחנו מאמינים שפרויקט מוצלח נותן מענה נאות לצרכים אמתיים ללא קשר לתקציב, לקנה מידה או להיקף.  גישה זו מאפשרת לנו להשתמש בתכנון כאמצעי המחולל שינוי גורף בתפיסת העולם של הציבור ומוסדותיו.

אמיר מילר אדריכלי נוף בע”מ נוסד בשנת 2000 על מנת לתת פתרונות על בסיס מולטי-דיסיפלינרי בתחום אדריכלות נוף ועיצוב סביבה.  המשרד מתמחה בתכנון מבוסס ניתוח ושילוב של תהליכים אקולוגיים בתהליכי התכנון ואדריכלות הנוף.  אנחנו מיישמים חשיבה חדשנית, מעשית ומתקדמת בכל פרויקט.  למשרד ניסיון בתכנון של אתרים מורכבים בארץ ובחו”ל.

אמיר מילר

ייסד את אמיר מילר אדריכלי נוף בע”מ בשנת 2000 על מנת ליצור מרחב רעיוני לתכנון ואדריכלות נוף הנותן מענה לבעיות מורכבות. משנת 1989 עבד כאדריכל נוף במשרדים מובילים בארץ ובארצות הברית. בעל ניסיון רב בשיקום נופי, שיקום גנים, תכנון פארקים, מוסדות ציבור, תכנון סביבתי, עיצוב עירוני ומומחה לתכנון רגיש למים.

השכלה:

BA בגיאוגרפיה ואיכות סביבה –University of California, Los Angeles
MLA אדריכלות נוף – Harvard Graduate School of Design

הוראה:

משנת 2001 מלמד אדריכלות נוף בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

מירי סונקין

הצטרפה לצוות המשרד בשנת 2012.
בעלת ניסון בתכנון פארקים, גנים, מבני ציבור ותכנון מפורט לביצוע.

השכלה:

BLA באדריכלות נוף – פקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים, טכניון.

גלית רולבין

הצטרפה לצוות המשרד בשנת 2015
בעלת ניסיון רב בתכנון פארקים, גנים, ומבני ציבור.

השכלה:

BLA באדריכלות נוף – פקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים, טכניון.
MSc בהנדסה בשימור מבנים – בית הספר לתארים מתקדמים ע”ש ג’ייקובס, טכניון

נור סעד

הצטרפה לצוות המשרד בשנת 2016
בעלת ניסון בתכנון פארקים, גנים, מבני ציבור ותכנון מפורט לביצוע. מומחית בהדמיות תלת-ממד

השכלה:

BLA באדריכלות נוף – פקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים, טכניון.
BArch בארכיטקטורה ובינוי ערים – הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים, טכניון.