מרכז יהוד מונוסון

אנחנו מאמינים כי מתקיים קשר הדוק בין המרחב העירוני והאנשים הפועלים בו. על כן התכנית מבטאת את שאיפתנו ליצור מרחב עירוני עשיר הנותן מענה לתמורות באורח החיים בשנים האחרונות.

יצירת מרחב עירוני חיוני ומבוזר המאפשר שימושים מגוונים ומפגשים בין אנשים ואוכלוסיות שונות וכל זאת בסביבה המכבדת את התושבים ואת ההיסטוריה המגוונת של יהוד מונוסון עומדים במרכז התכנית. העיקרון המנחה הוא הרצון למשוך את ה”מעמד היצירתי” לעיר. זו קבוצה רחבה של אנשים: מהנדסים, אנשי טכנולוגיה, יזמים, מדענים, מנהלי עסקים, רופאים, עורכי דין, אבל גם אנשים אנשי אמנות, תרבות, בידור ותקשורת, שהמשותף להם הוא השימוש ביצירתיות כמרכיב עיקרי בחייהם האישיים והמקצועיים. אנשים אלה נשענים על המרחב הפיזי של העיר – האופן שבו היא בנויה, ומשפיעים מאוד על שגשוגה כמרכז אורבני ומוקד למעמד היצירתי.

2014
מרכז עירוני 150 דונם
תחרות תכנון - מרכז עירוני
עבור
עיריית יהוד מונוסון והחברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון בע"מ