גן הפעמון

האתגר בתכנון גן הפעמון נובע ממיקום הגן בתוך אגן סגור הגובל בנחל באר שבע.  במקום ישנה חורשת איקליפטוסים בת למעלה ממאה שנים המהווה את הנכס הנופי העיקרי בגן.  תכנית הפיתוח כללה סקר עצים לשימור ומתן פתרונות לשיקום החורשה.

עיצוב הטופוגרפיה במרחבי הגן נועד לשמר את העצים הקיימים, לתת פתרונות של איגום והחדרת מי גשם, צמצום התלות בהשקיה ומניעת הצפות מאפיק נחל באר שבע.

2004
גן רובעי, 43 דונם
עבור
קק"ל מרחב דרום
שותפים
אדריכל אריה רחמימוב
אדריכלית ליאורה מירון