פארק בית אשל

פארק בית אשל הינו אתר ייחודי בשני היבטים: מיקומו במרחב והקונטקסט ההיסטורי כרונולוגי של ההתיישבות היהודית בנגב ומיקומו בשטחים המשמשים כעתודות הבנייה העיקיריות של העיר באר שבע בשנים הבאות. בעוד שכיום הפארק מוקף בשטחים פתוחים נרחבים, בעתיד השכונות החדשות שלהעיר ישיקו לפארק אשר יהווה את השטח הירוק המידי של התושבים.

האתגר העיקרי בתכנון פארק בית אשל היה ליצור פארק המשמש בו זמנית כשטח פתוח לרווחת הציבור ואתר הסטורי המתאר את סיפור את ההתיישבות בנגב בשנים שלפני קום המדינה. המטרה הייתה לתכנן פארק עבור שנות דור, שבמקרה הצורך באמצעות שינויים קלים יוכל להתאים עצמו לצרכים עתידיים, מבלי לגרוע מאיכותו של הפארק ומהמאמץ שהושקע בו בימים אלה.

2010
פארק ואתר מורש 53 דונם
עבור
קרן קיימת לישראל מרחב דרום, אדריכל נוף זהר צפון
שותפים
צביקה פסטרנק, אדריכל
יעקוב שפר, מהנדס שימור